Corona protocol mobiele Climate escape room: Adapt or BTrapped

 

De veiligheid van zowel onze gasten als ons personeel is belangrijk voor ons. Daarom hebben we onderstaand veiligheidsprotocol opgesteld, om bij het spelen van de mobiele Climate escaperoom een zo veilig mogelijk situatie te kunnen creëren.

Graag verzoeken we je dit protocol aandachtig te lezen voor je ons bezoekt en te delen met je medespelers.

Algemene richtlijnen escape rooms

 1. Volgens de regels van de overheid en de beperkte ruimte in de escaperoom mogen enkel huisgenoten de Climate escaperoom spelen. Het is spelers hun eigen verantwoordelijkheid dat de samenstelling van de groep hieraan voldoet, wij kunnen en zullen dit niet controleren.
 2. Binnen de escape room zijn groepen niet verplicht om 1,5 meter afstand te houden.
 3. Het spelen van een escape room is alleen mogelijk door online, telefonisch of per e-mail vooraf een escape room te reserveren.
 4. Alle escape rooms zijn privé en worden dus enkel met je eigen groep gespeeld.
 5. De voornaamste contactpunten in de escape rooms worden na elke groep gereinigd met antibacterieel schoonmaakmiddel en gelucht.
 6. Er is een beperktere keuze in starttijden voor de escape rooms, om zo meer tijd tussen de groepen te houden en ons voldoende tijd te geven om de escape rooms te reinigen.

Algemene richtlijnen voor onze bezoekers

 1. Ondanks dat wij ons best doen een veilige situatie te creëren, zal elke activiteit buitenshuis op dit moment een verhoogd risico met zich meedragen. We vragen je hiervan bewust te zijn en in je gedrag rekening mee te houden. Als je tot een risicogroep behoort, wordt het ontraden om naar onze locatie te komen.
 2. Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten (buiten je eigen groep) en ons personeel.
 3. Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt. Wij zullen dit middels een controlevraag bij binnenkomst ook controleren.
 4. Kom zoveel mogelijk met eigen vervoer, met de fiets of lopend. Voorkom onnodige druk op het openbaar vervoer.
 5. Desinfecteer bij aankomst en na het spelen je handen, dit kan met het aanwezige desinfectiemiddel.
 6. Kom op tijd, maar zorg dat je niet eerder dan 105 minuten voor aanvang van jouw reservering aanwezig bent.
 7. Wanneer meerdere groepen bezoekers tegelijk aanwezig zijn, kan het zijn dat je een specifieke plaats op het schoolplein wordt aangewezen om even te wachten.
 8. Voor het napraten en invullen van een vragenlijst na het spelen, wordt u naar een aparte plek op het schoolplein verwezen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een statafel per huishouden en bij regen een partytent die aan 3 zijden open is óf een lokaal van school. Tussen de wisselingen van de groepjes worden de  contactoppervlakken gereinigd met antibacterieel schoonmaakmiddel.
 9. Het staat spelers vrij mondkapjes, handschoenen of andere beschermmiddelen te dragen. Deze dienen zelf wel meegenomen te worden.
 10. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
 11. The Great Escape, Gemeente Zwolle en haar personeel behoudt zich het recht voor om bezoekers te weigeren bij het vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten of wanneer regels niet goed worden