In Apeldoorn is een escape room ontwikkeld in samenwerking met 038Games van Hogeschool Windesheim, The Great Escape in Zwolle en het opleidingscentrum van de Politie. De Escape Room wordt ingezet als didactisch leermiddel om de parate kennis van de Politie te testen. “We hebben vanuit verschillende rapporten aanbevelingen gekregen om hier wat mee te doen”, vertelt Arno Musch, opleidingskundig adviseur van de Politie.

Binnen de Politie dienen de agenten over parate kennis te beschikken, echter blijkt in het werkveld vaak dat dit beter kan. Door een Escape Room in te zetten als leermiddel worden de agenten geprikkeld en wordt de huidige kennis op de proef gesteld. Zonder de juiste parate kennis kunnen de agenten niet uit zichzelf ontsnappen. Dit creëert bewustwording met betrekking tot de eigen kennis en de noodzaak om bij te scholen.  

Arno Musch kwam op het idee om een escape room op te zetten door de populariteit van escaperooms. ‘Als mensen dit leuk vinden om te doen en we kunnen er leerdoelen aan koppelen, dan moet dit wel een succes worden.’
Omdat het om een experiment gaat is de hulp ingeschakeld van Hogeschool Windesheim en werd er een team van studenten aan gekoppeld voor expertise op het gebied van Escaperooms werd de hulp van The Great Escape ingeschakeld.

Of het een experiment een succes is, is nog even wachten. De eerste agenten zullen in de komende maanden de test ondergaan, als deze try-outs succesvol zijn dan is het doel om alle agenten te onderwerpen aan deze test.