Buiten, online en thuis bieden wij de volgende belevingen:

Binnen

Buiten

Vanaf 13 november 2021
Alles is open!
Onze horeca sluit om 20.00 uur (hierna is het niet toegestaan eten of drinken te nuttigen in onze wachtruimte)
Coronatoegangsbewijs is binnen verplicht (voor onze buiten games The Final Protest en de Klokkenluider van Zwolle is geen QR code nodig)